Adresas

Muravos g. 15, LT-49391 Kaunas

Telefonas +370 695 64159
El. paštas info@lukstata.lt
Apie varžų matavimus

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141, visiems energijos vartotojams, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti varžų matavimus.

Būtina žinoti, kad nepavojingose patalpose elektros instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 6 metus arba pagal būtinumą, įžeminimo grandinės pereinamųjų varžų matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 12 metų arba pagal būtinumą. Skalbyklų, plovyklų, pirčių, telferinių kranų ir kitų įrenginių bei pavojingų patalpų (degių, dulkėtų, drėgnų, viešų patalpų, patalpų su laidžiomis grindimis) pereinamųjų kontaktų varžų matavimai bei instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus.

Juridiniai ir privatūs asmenys, ketinantys tapti nauju AB “ESO” vartotoju, priduodantys naujus arba anksčiau pastatytus objektus Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI), didinant esamą galingumą – privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus. MB „Lukstata“ atstovaus Jus VEI ir padės gauti pažymą.

Priešgaisrinės saugos inspektoriui pareikalavus, juridiniai ir privatūs asmenys privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus ir pateikti galiojančius įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus.

Atliekame elektros tinklo techninės būklės įvertinimą ir išrašome visus reikalingus protokolus. Kvalifikuoti elektrikai išmatuos varžas ir matavimų rezultatuose radę neatitikimų, sutvarkys su tuo susijusius gedimus bei išrašys atliktų matavimų protokolus.

MB „Lukstata“ atlieka šiuos varžų matavimus:
  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
  • Grandinės “fazė-nulis” varžų matavimai;
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai;
  • Metalinių tvorų varžų matavimai;
  • Dujų katilo varžų matavimai.

Juridiniai ir fiziniai asmenys privalo pateikti Valstybinei Energetikos Inspekcijai galiojančius vidinės instaliacijos, įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus bei elektros tiekimo skaičiavimo schemas. Varžų matavimus gali atlikti tik atestuotas fizinis arba juridinis asmuo.